วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่7 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่7
วันที่2 พฤษภาคม 2556
-อาจาร์ยสั่งงานให้แก้รูปแบบblogger


-วิธีการจัดวางพื้นหลังให้พอดีกับขนาดจอ

-ความกว้างของพื้นที่ส่วนกลาง

-วิธีการแก้ไขขนาดภาพแบบHTML
แนะนำเว็ษไซด์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่าง
http://www.logosociety.blogspot.com/
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ส่งผลงานตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก


แบบที่ 1
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
เหลือง#FFDDOE                  แดง#E30613                    น้ำเงิน#27348B


แนวคิด วงกลมแรกสีแดงเปรียบเหมือนโลกใบหนึ่งที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง มีพละกะลัง แรงขับเคลื่อน ไปข้างหน้า วงกลมสีน้าเงินหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
วงกลมสีเหลืองหมายถึง จินตนาการ บวกกับความร่วมมือ ที่สามารถทำให้ประเทศอาเซียนก้าวเดินหน้าต่อไปในอนาคต
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้น
ส่วนสีเหลืองด้านนอกคล้ายใบไม้ที่เปรียบเหมือนประเทศเอเซียน 10ประเทศ ที่พลิบาน รอวันที่จะเจริญต่อไป
แบบที่ 2
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
เหลือง#FFDDOE                  แดง#E30613            น้ำเงิน#27348B                 ขาว#FFFFFFแนวคิด วงกลมสีเหลืองเปรียบเหมือนโลกใบหนึ่งที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง มีพละกะลัง ที่จะปกป้องโลกนี้ไว้ได้
สีแดงคล้ายมือที่ประสานมือกันหมายถึง ความสามัคคี ความปองดองกัน
ส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สันติภาพของแต่ละประเทศ สีแดงหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
สีน้ำเงินหมายถึงความสงบ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้นแบบที่ 3
ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

เหลือง#FFDDOE               แดง#E30613              น้ำเงิน#27348B                ขาว#FFFFFFแนวคิด สีเหลืองเปรียบเหมือนโลกที่ตั้งเป็นฉากสามเหลี่ยมที่ล้อมไปด้วยความเข้มแข็ง พละกะลัง ที่สามารถปกป้อง
ส่วนสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ สันติภาพของแต่ละประเทศ สีแดงหมายถึง การติดต่อสื่อสารกัน ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อประเทศ
สีน้ำเงินหมายถึงความสงบ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ
รูปภาพตรงกลางวงกลม คือ สัญลักษณ์ภาพคนที่มี3 สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อทำให้บงบอกถึงความหมายของภาพชัดเจนขึ้น
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่6 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่6
วันที่24 เมษายน 2556
-ฟังการแปลข่าวจาก นางสาวกวินลักษณ์ เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้การหยดพลาสติกพิเศษหยดทีละน้อยๆจะขึ้นมาเป็นรูปร่างที่เราต้องการ ถ้าในอนาคตเทคโนโลยีก้าวไกลกว่านี้ เราอาจจะใช้เนื้อเยื่อมาแทนหมึกพิมพ์ผลิตเป็นอวัยวะมนุษย์ได้เช่นกัน
-ความรู้ http://www.howstuffworks.com/internet/basics/internet.htmศัพท์น่ารู้
-Router  ตัวกระจายสัญญาณ
-Domain  ตัวแปร
-Web Server  ตัวจัดเก็ษไฟล์
-Apache  ให้บริการอินเตอร์เน็ต
-cgi-bin  ภาษา gi ที่จัดเก็ษ
-Mysgl  ตัวฐานข้อมูล
-php  ภาษา โค๊ดคำสั่งแทรกเข้าไป
-Phpmyadmin  ตัวติดต่อประสาน
-Root  พื้นที่กลาง
-Style  กำกับขนาดค่าสี

วันที่25 เมษายน 2556
-อาจาร์ยให้ออกแบบงานประกวดของAESS ศึกษาความสำคัญแล้วนำมาพัฒนารูปแบบต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่5 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่5
วันที่17 - 18 เมษายน 2556
-วิธีการแก้ไขเว็ษไซด์ https://sites.google.com/site/chandraresearchers/
การปรับแต่งtheme เลือกใช้font เลือกใช้color

-วิธีการแก้ไขเว็ษไซด์https://sites.google.com/site/pattiya5211artthesis/
การปรับแต่งtheme เลือกใช้font เลือกใช้color


-เรียนรู้โปรแกรมAdobe Dreaweaver คือโปรแกรมสร้างเพจแบบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค๊ดโปรแกรม แบบเหมือนจริงโดยไม่ต้องเขียนภาษาHTML
-ศึกษาWordprssthai.com พร้อมดาว์นโหลดเพื่อไปศึกษา


วันที่18 เมษายน 2556
-สอบปฏิบัติในห้องเรียน และทำแบบทดสอบ


-สอนวิธีการใช้Translateใน google มีทั้งคำแปลภาษอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ซึ่งสามารถหาความหมายของคำที่แปลได้
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่4 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่4
วันที่10 - 11 เมษายน 2556

อ่านข่าวโดย นายพลกฤษณ์ แสงเมือง อธิบายข่าวสาร หลักการ 10 ประการ ในการปรับเว็ปไซต์ให้เร็วขึ้น
(10 Ways to Speed Up Your Site)
1. การปรับขนาดของภาพ  (Resize your images)
2. รูปแบบไฟล์ภาพ  (Image formats)
3. ปรับแต่งระบบ CSS  (Convert to CSS)
4. เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ Gravatars  (Change your Gravatars settings)
5. คุณใช้โฮลดิ้งที่เชื่อถือได้หรือป่าว  (Are you using reliable hosting?)
6. ใช้ชุดแบบที่มีคุณภาพ  (Use a quality theme)
7. เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของตัวเว็ปไซต์  (Optimize your database)
8. ใช้ Hotlink และ Leech ในการดูแลเว็ป  (Use Hotlink and Leech protection)
9. จัดระบบปลั๊กอินของคุณ  (Manage your plugins)


10. ใช้เครื่อข่ายการจัดส่งเนื้อหา CDN  (Use a Content Delivery Network (CDN)
และได้คำศัพท์เพิ่มเติมจากอาจาร์ย์ผู้สอน

- Site Description คือ คำอธิบาย

- Header คือ การปรับแต่งเอง
- Custom Footer คือ ส่วนล่าง การแก้ไข
สมัคร บัญชีรายชื่อ และประวัติย่อของนักวิจัยของจันทรเกษม

- แก้ไข และตกแต่ง
https://sites.google.com/site/pattiya5211artthesis/

วันที่ 11 เมษายน 2556
สอนวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word 2010
- วิธีการSAVE  การCOPY
- วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ระยะขอบแบบกำหนดเอง
- วิธีการสร้างแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่
- วิธีการใส่เส้นตาราง
- วิธีการล้างข้อมูล
- วิธีการแทรกข้อความเข้าไป
- วิธีการใส่ลายน้ำ
ตัวอย่าง 1.วิธีการใส่ลายน้ำ หรือข้อความห้ามต่างๆ เพื่อเป็นลิขสิทข์ของบุคคล


2. วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ระยะขอบแบบกำหนดเอง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ดูรายละเอียดที่นี่>>http://www.contestwar.com/contest/2350วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่3 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่3
วันที่ 4 เมษายน 2556
- สอนวิธีการใช้ปฏิทินในเว็บhttp://arti3319.blogspot.com/p/lesson-plan.html ให้ถูกต้อง เพื่อบันทึกวันสำคัญที่อาจหลงลืมจำเป็นต้องมีกำหนดการต่างๆ- วิธีการเข้าใช้งานGoogle Caleander


- แล้วเข้าไปตั้งค่าปฎิทินโดยการนำโค๊ดไปวางในบล็อกของเราเอง


- นำไปจัดวางในบล็อกคำศัพท์เพิ่มเติม
- Modify = เพิ่มเติม 
- Repeat = เกิดขึ้นซ้ำ
- Prtvacy = ไม่สะดวก
- อธิบายการศึกษาเว็ษไซร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลป์นิพนธ์
ศึกษา เว็ปไซร์ ติดตาม และประเมิณผลการวิจัย (สตว.)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

แปลข่าว-myIDkey - a fingerprint secure voice-activated USB drive


myIDkey - a fingerprint secure voice-activated USB drive

myIDkey, ลายนิ้วมือที่มีความปลอดภัยเสียงเปิดใช้งานไดรฟ์ USB เป็นรหัสผ่านระบบที่สมบูรณ์การจัดการที่
เติมอัตโนมัติข้อมูลลับในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดและอุปกรณ์มือถือสมาร์ท ใช้ 'myIDkey'
บนแอฟพลิเคชันสำหรับ iPhone และ Android, ผู้ใช้สามารถจัดการและแก้ไขรหัสผ่านและการเข้ารหัสไฟล์เลือกที่จะปกป้อง
กับลายนิ้วมือที่ไม่ซ้ำกันของคุณ สร้างขึ้นด้วย ARM ตามไมโครคอนโทรลเลอร์, 'myIDkey' ยึด ID และรหัสผ่านข้อมูลแบบพกพาที่สำคัญ,
ซึ่งมีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการอ่านหน้าจอ OLED ที่มีปุ่มนำทาง มันยังรวมเทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียง
สำหรับการเข้าถึงแบบแฮนด์ฟรีที่ง่ายและรวดเร็วของข้อมูลสำคัญ USB รวมถึงไบโอเมตริกซ์ฝังตัว
การตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อเปิดใช้งาน, ทหารเกรดการเข้ารหัส AES-256 บิตเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและหลายชั้น
รับรองความถูกต้องเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ถ้า 'myIDkey' สูญหายหรือถูกขโมยข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก
กำหนดจำนวนของความพยายามที่ล้มเหลวในการเข้าถึง

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่2 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่2
วันที่ 27 มีนาคม 2556
- อธิบายรายวิชา ARTI3319 Visual Communication Design Technology 
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
- อธิบายการทำWeb blog วิธีการใช้ และความสำคัญ
- สอนวิธีการแชร์ลิ้งค์
- สอนการแก้ไข แบบบันทึกการวัดและประเมิณผลวิชา arti3319
วันที่ 28 มีนาคม 2556
- สอบแบบทดสอบทักษะก่อนการเรียน

http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline/index.php
- อธิบายการใช้งานของเว็ป และดาวน์โหลดเก็บไว้ศึกษา


http://web.chandra.ac.th/research/index.php
ให้นักศึกษาแนะนำเว็บไซต์ต่างๆใน การบ้านทุกสัปดาห์ ทุกคน ทุกกลุ่ม-บันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บรรณาการกัน ในวิชาที่ ผศประชิด ทิณบุตร สอน 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgdpUNs1N1FgdGJYWGZmUkMxTGg0b3JpcVcwV2tNY0E#gid=0
แนะนำเว็บสำหรับแบบสอบถาม สามารถใช้ในการทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนในหลายรูปแบบ

https://www.surveycan.com/

สัปดาห์ที่1 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่1

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556
ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
2.สร้างเว็บบล็อกของ GoogleBlogger  ใหม่ โดยตั้งชื่อ arti3319-ชื่อจริงอย่างให้ซ้ำเดิม
3.ให้นักศึกษาที่เรียนSummer แจ้งที่อยู้อีเมลและเว็บบล็อก  โดยคลิกเข้ากรอกข้อมูลให้ตรงกับชื่อของตนเองที่นี่