วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่5 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่5
วันที่17 - 18 เมษายน 2556
-วิธีการแก้ไขเว็ษไซด์ https://sites.google.com/site/chandraresearchers/
การปรับแต่งtheme เลือกใช้font เลือกใช้color

-วิธีการแก้ไขเว็ษไซด์https://sites.google.com/site/pattiya5211artthesis/
การปรับแต่งtheme เลือกใช้font เลือกใช้color


-เรียนรู้โปรแกรมAdobe Dreaweaver คือโปรแกรมสร้างเพจแบบง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค๊ดโปรแกรม แบบเหมือนจริงโดยไม่ต้องเขียนภาษาHTML
-ศึกษาWordprssthai.com พร้อมดาว์นโหลดเพื่อไปศึกษา


วันที่18 เมษายน 2556
-สอบปฏิบัติในห้องเรียน และทำแบบทดสอบ


-สอนวิธีการใช้Translateใน google มีทั้งคำแปลภาษอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ซึ่งสามารถหาความหมายของคำที่แปลได้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น