วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่4 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่4
วันที่10 - 11 เมษายน 2556

อ่านข่าวโดย นายพลกฤษณ์ แสงเมือง อธิบายข่าวสาร หลักการ 10 ประการ ในการปรับเว็ปไซต์ให้เร็วขึ้น
(10 Ways to Speed Up Your Site)
1. การปรับขนาดของภาพ  (Resize your images)
2. รูปแบบไฟล์ภาพ  (Image formats)
3. ปรับแต่งระบบ CSS  (Convert to CSS)
4. เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ Gravatars  (Change your Gravatars settings)
5. คุณใช้โฮลดิ้งที่เชื่อถือได้หรือป่าว  (Are you using reliable hosting?)
6. ใช้ชุดแบบที่มีคุณภาพ  (Use a quality theme)
7. เพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลของตัวเว็ปไซต์  (Optimize your database)
8. ใช้ Hotlink และ Leech ในการดูแลเว็ป  (Use Hotlink and Leech protection)
9. จัดระบบปลั๊กอินของคุณ  (Manage your plugins)


10. ใช้เครื่อข่ายการจัดส่งเนื้อหา CDN  (Use a Content Delivery Network (CDN)
และได้คำศัพท์เพิ่มเติมจากอาจาร์ย์ผู้สอน

- Site Description คือ คำอธิบาย

- Header คือ การปรับแต่งเอง
- Custom Footer คือ ส่วนล่าง การแก้ไข
สมัคร บัญชีรายชื่อ และประวัติย่อของนักวิจัยของจันทรเกษม

- แก้ไข และตกแต่ง
https://sites.google.com/site/pattiya5211artthesis/

วันที่ 11 เมษายน 2556
สอนวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft  Office Word 2010
- วิธีการSAVE  การCOPY
- วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ระยะขอบแบบกำหนดเอง
- วิธีการสร้างแบบอักษรของชุดรูปแบบใหม่
- วิธีการใส่เส้นตาราง
- วิธีการล้างข้อมูล
- วิธีการแทรกข้อความเข้าไป
- วิธีการใส่ลายน้ำ
ตัวอย่าง 1.วิธีการใส่ลายน้ำ หรือข้อความห้ามต่างๆ เพื่อเป็นลิขสิทข์ของบุคคล


2. วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ระยะขอบแบบกำหนดเอง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ดูรายละเอียดที่นี่>>http://www.contestwar.com/contest/2350ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น