วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่2 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่2
วันที่ 27 มีนาคม 2556
- อธิบายรายวิชา ARTI3319 Visual Communication Design Technology 
เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์
- อธิบายการทำWeb blog วิธีการใช้ และความสำคัญ
- สอนวิธีการแชร์ลิ้งค์
- สอนการแก้ไข แบบบันทึกการวัดและประเมิณผลวิชา arti3319
วันที่ 28 มีนาคม 2556
- สอบแบบทดสอบทักษะก่อนการเรียน

http://chandraonline.chandra.ac.th/claroline/index.php
- อธิบายการใช้งานของเว็ป และดาวน์โหลดเก็บไว้ศึกษา


http://web.chandra.ac.th/research/index.php
ให้นักศึกษาแนะนำเว็บไซต์ต่างๆใน การบ้านทุกสัปดาห์ ทุกคน ทุกกลุ่ม-บันทึกแหล่งเรียนรู้-ศึกษาและร่วมแบ่งปัน-บรรณาการกัน ในวิชาที่ ผศประชิด ทิณบุตร สอน 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgdpUNs1N1FgdGJYWGZmUkMxTGg0b3JpcVcwV2tNY0E#gid=0
แนะนำเว็บสำหรับแบบสอบถาม สามารถใช้ในการทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนในหลายรูปแบบ

https://www.surveycan.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น