วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่6 ของการเรียนวิชา arti3319

สัปดาห์ที่6
วันที่24 เมษายน 2556
-ฟังการแปลข่าวจาก นางสาวกวินลักษณ์ เรื่องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ใช้การหยดพลาสติกพิเศษหยดทีละน้อยๆจะขึ้นมาเป็นรูปร่างที่เราต้องการ ถ้าในอนาคตเทคโนโลยีก้าวไกลกว่านี้ เราอาจจะใช้เนื้อเยื่อมาแทนหมึกพิมพ์ผลิตเป็นอวัยวะมนุษย์ได้เช่นกัน
-ความรู้ http://www.howstuffworks.com/internet/basics/internet.htmศัพท์น่ารู้
-Router  ตัวกระจายสัญญาณ
-Domain  ตัวแปร
-Web Server  ตัวจัดเก็ษไฟล์
-Apache  ให้บริการอินเตอร์เน็ต
-cgi-bin  ภาษา gi ที่จัดเก็ษ
-Mysgl  ตัวฐานข้อมูล
-php  ภาษา โค๊ดคำสั่งแทรกเข้าไป
-Phpmyadmin  ตัวติดต่อประสาน
-Root  พื้นที่กลาง
-Style  กำกับขนาดค่าสี

วันที่25 เมษายน 2556
-อาจาร์ยให้ออกแบบงานประกวดของAESS ศึกษาความสำคัญแล้วนำมาพัฒนารูปแบบต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น